ΑΡΘΡΑ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Οδηγός Σχεδιασμού αντιρατσιστικών παρεμβάσεων - Βασικά σημεία

 

Media Literacy Online Project

 

Television Violence

 

American Public Health Association - APHA

 

Welcome to TV-Turnoff Network!

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Children and TV Violence

Kill Your Television - Children And TV

1997 TV Violence Report

Third Way Cafe - Mennonite Media - Beyond the News - TV Violence

TV and Our Children's Minds

TV Violence

Violence on TV The Desensitizing Of America