...το πριν από 20 χρόνια

 

...το καθώς πρέπει (που λέει ο λόγος)

 

...το ουσιαστικό