ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Δεοντολογικός κανονισμός

 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχές δεοντολογίαςτου δημοσιογραφικού επαγγέλματος

 

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νομοθετική εξουσιοδότηση και αρμοδιότητες